Wensen

Gesproken Nedersaksisch verdwijnt. Lees onder andere in NRC van 28 april 2021. Kijk ook op Ingenta voor het onderzoek van Arjen Versloot. (afbeeldingen uit zijn artikel op deze pagina.)
Boeken in Nedersaksisch zijn net zo betuun als lezers van streektalen.
Zie Poze nr 11 Grenzkontakte.
Taal en cultuur kunnen een waardevolle bijdrage blijven leveren aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Literair erfgoed is een bron van zelfkennis en van kennis van de wereld. Op deze pagina een aantal wensen voor behoud van talig Nedersaksisch cultureel erfgoed.
Mutatis mutandis geldt dit ook voor de Nederlandse taal. Onderzoek naar veranderingen in gebruik van dialect kan een gids zijn voor neerlandici en andere sprekers en lezers van de standaardtaal. Beschouw de invalshoek van de taal: folklore of erfgoed?
Op deze pagina enkele aanzetten.
Aanvullingen zijn welkom.

* Alle literatuur uit het Nedersaksisch taalgebied als pdf of/en als ePub op het web.
* Alle 25 films van Drentse schrijvers, gemaakt door Albert Haar, als YouTube-film. op het web.
* Beurzen voor analyse van streektaalliteratuur (zie mijn aanzetten van Tiesing, Dening).
* Plaatsing van het beste literaire werk op dbnl.org (dat kost provinciale euro's).
* Op websites rond Nedersaksisch verwijzingen naar dialectliteratuur op dbnl.org
* Onderzoek streektaalgebruik als folklore en onderwerp van academische studie.
Lees de toelichting hierna.

Alle literatuur op het web.
De oplage en verkoop van streektaalboeken, en van veel Nederlandse boeken is zeer laag. Boeken van mijn uitgeverij Ter Verpoozing verschijnen zelden in oplages hoger dan 50. Mijn suggestie: Na een jaar, of direct na verschijnen de pdf op het web. Dat geldt ook voor Roet, Zinnig, enz. Mijn tijdschrift Poze zet ik steeds gelijk op het web.
Ook de boeken van Henk Nijkeuter over Drentse literatuur z.s.m. op het web.
Wie zijn/haar/hen streektaal-pdf op deze website wil weet me te vinden.

Films.
Albert Haar maakte ca. 25 Drentse schrijversportretten. De films zijn op dvd verkrijgbaar. Hoogste tijd om ze op het web te zetten.

Analyses en onderzoek.
Wetenschappelijk onderzoek is een goede manier om belangstellenden bij taal te betrekken. Ik heb voorzetten gegeven met analyses van Marthao Ledeng, Um d'Olde toren en Een feestelijk sterfgeval. Ook heb ik Keerlke van de plattduutsche schrijfster Wilhelmina Siefkes geanalyseerd. Dat kan beter. Kom op!

Dbnl.org
De digitale bibliotheek van Nederland maakt de literatuur in Nederland digitaal beschikbaar. Dat levert een fantastische speeltuin voor amateurs en mensen die zich beroepsmatig met taal bezighouden. Mijn aanvraag om Drenthe in vluchtige en losse omtrekken geschetst door drie podagristen (1843) op te nemen is gehonoreerd. Het werk verschijnt op termijn (2022) op dbnl.org
Provincies zouden zich kunnen inspannen om meer werk – tegen betaling – toegankelijk te maken via dbnl.org
Criterium voor opname in dbnl.org is onder meer vermelding in de standaardreeks over literatuur in Nederland. Als de provincie Drenthe i.s.m. het Drents Archief en de Koninklijke Bibliotheek de boeken van Henk Nijkeuter over Drentse literatuur als criterium kan laten gelden, wordt er een hele grote stap gemaakt naar ontsluiting van Drentse literatuur.

Dialectliteratuur op dbnl.org en Delpher.nl
Op dbnl.org en op Delpher.nl vond ik diverse werken in het Gronings, Achterhoeks, Veluws.
Op deze website Nedersaksisch.org en andere (Nedersaksisch.com) met bijna dezelfde naam, hoort een lijst van deze dialectwerken voor gemakkelijke bereikbaarheid.
Vandaag nog niet, maar later geef ik enkele aanzetten. Ga zelf op onderzoek met zoektermen: heel eenvoudig.

Folklore en onderzoek
Denk goed na over de keuze tussen folklore, volksaard, klompendansen en een min of meer wetenschappelijke, serieuze, benadering van talig cultureel erfgoed.
De nadruk ligt bij gesubsidieerde instanties momenteel heel sterk op platte praat, platte humor, platte woordspelletjes. Dat kan anders in het geaccidenteerde landschap. Denk met me mee.